دانلود (بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی)


دانلود (بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی)

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی

پژوهش حاضر سعی دارد تا میزان تأثیرگذاری عوامل حیاتی را در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی بر طبق مدل مفهومی هونگ و همکارانش بررسی نماید

دانلود بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی

موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در جهاد کشاورزی استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در جهاد کشاورزی عوامل كلیدی اجرای موفق مدیریت دانش در جهاد کشاورزی عوامل موثر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در جهاد کشاورزی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در جهاد کشاورزی مدل مفهومی هونگ و همکاران
دسته بندیمدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 528 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

دانلود مقاله رشتهمدیریت

بررسی عوامل حیاتی موفقیت درپیاده سازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
مدیریت دانش، به عنوان یک رویکرد جدید و نوین به

ادامه مطلبhttp://mahdisoroush.ir/ypaper/num602.html